AŞK

*Faik KUMRU

*

Hayâldir ülkesi gizdir okulu,

Pahalı satılır mektubu pulu.

Eseri gözyaşı bahtsızdır kulu,

Ansız zelzeledir virane handa.

*

Sinede ateşi harlanır durur,

Bazı an canlanır bazen de uyur.

Aşk ihtilal yapar ferman buyurur,

Mecalsiz bırakır işte o anda.

*

Aşkın insafı yok öyle nesepsiz.

Yerle yeksan eder vurur sebepsiz.

Sözleri ağırdır dili edepsiz,

Kıbleyi şaşırtır koymaz imanda.

*

Gemileri yakar işsiz tayfası,

Hesabı kabarık dolu sayfası,

Bir asır gibidir anlık safhası,

Bayrağı sallanır harap limanda.

*

Semayı inletir dinmez feryadı,

Kâinata sığmaz yoktur ebadı.

Gözdür darağacı sözdür celladı,

İşgali başlatan sırdır insanda.

*

Misali mecnundur görmez önünü,

Zamanı şaşırır bilmez dününü,

Ne maziyi anar ne de gününü,

Deli divanedir sarhoş lisanda.

*

Tefsiri müşküldür gönül mahsulü,

Bilinmez bir yoldur nedir usulü.

Yarayı kim açar kimdir mesulü,

Çıkmaz bir sokaktır aynı zamanda.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram